เว็บบอร์ด     สำนักปลัด     กองคลัง     กองการศึกษา     กองช่าง     กองสาธารณสุข    กิจการประปา      
ข้อมูลของเรา
   1  ประวัติความเป็นมา
   1 บุคลากร
   1 สภาเทศบาล
   1 สารจากนายก
   1  นโยบาย
   1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่
   1  ข้อมูลพื้นที่
   1  ประเพณีของเรา
   1  ข้อมูลภาษี
   1  งานและบุคลากร
   1  สถานที่สำคัญ
   1  ภาพกิจกรรม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ใบขออนุญาติถมดิน
    คำขออุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร
    คำร้องขอยืมพัสดุ
    แบบคำร้องขอน้ำประปา
   รายงานการประชุมสภา 2556-2557   
   -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
     -แผนอัตรากำลัง 3 ปี

     -แสดงรายรับรายจ่ายประจำปี

  

หมู่บ้านในเขตเทศบาล
   ตำบลขุย
  1 บ้านหนองบัววง หมู่ 1
  1 บ้านหนองดู่ หมู่ 2
  1 บ้านหนองโป่ง หมู่ 3
  1 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 8
  1 บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ 9
 
   ตำบลไพล
  1 บ้านทะเมนชัย หมู่ 1
  1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 6
  1บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ 10
        A1   F2  B3   C4  D5  E6
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
 
   เว็บไซด์หน่วยงานสำคัญ
 
    เว็บไซด์หน่วยงานใกล้เคียง
    อำเภอลำทะเมนชัย
     อบต.ขุย
     อบต.ไพล
     อบต.บ้านยาง
     อบต.ช่องแมว
     รร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
     รร. ลำทะเมนไชยพิทยาคม
     เทศบาลตำบลชุมพวง
    เทศบาลนครนครราชสีมา
 
เทศบาลตำบลหนองบัวววง........... ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ใหม่เพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเทศบาลยิ่งขึ้น.... ผู้เยี่ยมชมท่านใดต้องการติชม หรือแนะนำ/ร้องเรียนสามารถส่ง E-mail มาที่ nbv2008@hotmail.com หรือ ที่เว็บบอร์ดของเทศบาลได้ตลอด 24 ช.ม.
 ความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาล

ภาพกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา

หมู่บ้านท่องเที่ยว

ช่วยภัยน้ำท่วม
ประเพณีลอยกระทง (กิจกรรมภาคกลางคืน)
ขึ้นสำนักงานใหม่
วันพ่อแห่งชาติ
บวงสรวงย่าโม
สรงกรานต์
ประชุมสภา
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
อ่านข่าว
สาระและบันเทิง
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทศบาลตำบลหนองบัววง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 E-mail : nbv-2008@hotmail.com
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่...Coach Purses & Handbags are among the most sought after brands in fashion handbags.